x

Ez a honlap cookie-kat használ. A cookie-k elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a cookie-k használatához.

ÉrtemTovábbi információkat ide kattintva olvashatsz.

2015.10.16. 19:45

Elállás

Verziószám: veddvelem.hu Elállási Feltételek 1.5
Hatálybalépés: 2014.06.15

1. Az Ajánlat lezártától számított – amennyiben a kedvezmény az Általános Szerződési Feltételek C/3. pontja szerint aktívvá vált az Ajánlat időtartama alatt – 14 munkanapon belül a Vásárló bármikor, , indokolás nélkül jogosult elállni a Kupon megvásárlására Szolgáltatóval kötött szerződéstől. Az elállási szándékot egy a Szolgáltató ügyfélszolgálatára küldött e-mailben lehet közölni. Amennyiben a Vásárló írásban áll el a szerződéstől, határidőben történt elállásnak minősül a nyilatkozat 14 munkanapon belüli postára adása. Elállás esetében a Kupon vételárát legkésőbb az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti, amennyiben a Kupon még nem került felhasználásra és ezt az adott Partner megerősíti a Szolgáltató részére. A Kupon nem rendeltetésszerű használata esetén a Szolgáltató követelheti az ebből eredő kárai megtérítését. Amennyiben a Kupon felhasználásra került, úgy a Vásárló a Kupon megvásárlására kötött szerződéstől, mint teljesített jogviszonytól nem állhat el.

2. Az Ajánlat lezártát megelőzően, illetve a lejárt érvényességű (vagyis a Kupon érvényességi ideje alatt be nem váltott) Kuponokat, vagy a már beváltott Kuponokat a Szolgáltató nem váltja vissza.

3. Amennyiben a Kupon beváltása bármilyen a Vásárlón kívül álló okból nem lenne lehetséges (az adott kereskedelmi partner megszűnt, a Kupont nem fogadták el stb.) a Szolgáltató felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén a Kuponárat visszafizeti a Vásárlónak, azzal, hogy ezen túlmenően egyéb kártalanítási kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli. A Vásárlónak az ebben a pontban meghatározott igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kell 30 napon belül bejelenteni. A Szolgáltató a Kuponárat, amennyiben a bejelentett igényt jogosnak minősíti, úgy a jogos igény bejelentését követő 30 napon belül téríti vissza.

4. Az elállással kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
• Elállási/felmondási nyilatkozat letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldaláról.
• A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
• A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
• Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
• A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.
• Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltségét a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
• Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.
• Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
• A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.